logo společnosti Q-TIP
O nás
Poradenství
Iso 9001
Iso 13485
Iso 15189
Iso 17025
Iso 14001
Iso/Ts 16949
Ohsas 18001
Údržba systémů
Školení
Podpora výroby
Six Sigma
Tpm
5 S
Mapování procesů
Reference
Kontakt

Poradenství

Společnost Q-TIP je schopna prostřednictvím svých vysoce odborně fundovaných, spolehlivých a diskrétních poradců dodat kvalitní řešení přesně odpovídající individuálním požadavkům zákazníka a to v co nejkratším čase a za rozumné náklady.

Poradenství je realizováno v sídle zákazníka v intervalech stanovených v zákazníkem schváleném harmonogramu. Zákazník si může navíc vybrat nejvhodnější typ dodané služby. Obecně je možno poskytované poradenské služby rozdělit na:

Konzultační modul

Obsahuje poradenství v sídle objednatele, které je směřováno na ustanoveného zmocněnce, který uvnitř organizace zpracovává veškerou dokumentaci budovaného systému. Náš konzultant usměrňuje, případně kontroluje vznikající dokumentaci dokumentaci a vlastní implementaci systému. Vhodné pro společnosti mající dostatečné lidské zdroje. Většinou se jedná o větší společnosti.

Komplexní modul

Zahrnuje kromě poradenství v sídle objednatele také tzv. expertní služby (dodávku předloh dokumentace dle stanoveného harmonogramu, aktivní pomoc při implementaci systému, školení zaměstnanců společnosti, vzorový interní audit, vzorovou zprávu pro přezkoumání vedením) a přítomnost našeho specialisty na certifikačním auditu. Na základě naší zkušenosti je tento typ vhodný pro střední a malé společnosti, které mohou mít zásadní problém s personálním zajištěním sytému.

V obou případech jsme následně schopni a ochotni nabídnout i spolupráci na údržbě systému což je konkrétněji popsáno v kap.Údržba systému.

Při vlastní certifikaci spolupracujeme s řadou certifikačních společností už s ohledem na individuální požadavky a finanční možnosti našich zákazníků.