logo společnosti Q-TIP
O nás
Poradenství
Iso 9001
Iso 13485
Iso 15189
Iso 17025
Iso 14001
Iso/Ts 16949
Ohsas 18001
Údržba systémů
Školení
Podpora výroby
Six Sigma
Tpm
5 S
Mapování procesů
Reference
Kontakt

Údržba systémů

Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že v mnoha společnostech dojde po úspěšné implementaci systému řízení a jeho následné certifikaci ke snížení podpory ze strany top managementu což má bohužel negativní dopad na další fungování systému, jeho efektivitu a celkový přínos organizaci. Tím dochází ke znehodnocení vložených finančních prostředků a rovněž k rozčarování a demotivaci pracovníků, kteří do budování systému vložili nemalé úsilí.

Tomuto negativnímu jevu je možno předejít pokud si zákazník vybere jeden ze dvou námi nabízených modulů údržby systému řízení.

Auditorský modul

Provádění interních auditů nezávislým auditorem čímž je splněn požadavek nezávislosti interního auditora a zároveň se výrazně zvyšuje účinnost interních auditů. Samozřejmostí je příprava protokolů z interních auditů.

Komplexní modul

Údržba dokumentace systému, pravidelné konzultace, provádění interních auditů, zpracování protokolů z interních auditů, spolupráce při návrhu nápravných a preventivních opatření, pomoc při zpracování zprávy pro pravidelné přezkoumání vedením, účast na dozorových a recertifikačních auditech prováděných externí společností.